เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นแบบแผ่น

Services, แบบท่อไทเทเนี่ยม,แบบท่อในท่อแบบท่อในถัง, เครื่องทำน้ำเย็นตู้ปลาทะเล : เทมป์เมกเกอร์ บจก.


Services ดูเพิ่มเติม....click

การบริการ คือ การกระทำหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล หรือองค์กรให้ได้รับความพึงพอใจสมความมุ่งหมายที่บุคคลหรือองค์กรนั้นต้องการ เนื่องจากผลสำเร็จของการบริการขึ้นอยู่กับ “ความพึงพอใจ” ซึ่งเป็นเรื่องของ “ความรู้สึก” ไม่มีหน่วยวัด นิยามของคำว่าบริการจึงขึ้นอยู่กับการพยายามอธิบายเพื่อให้เข้าใจตรงกัน

การบริการสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสังคม

 

   ตั้งแต่ในครอบครัว เพื่อนฝูง หรือในสังคมขยายที่มากขึ้น ล้วนแล้วแต่มีการกระทำเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขที่เกิดจากความพึงพอใจทั้งสิ้น ดังนั้น การบริการจึงอาจแบ่งได้เป็น 2 อย่างคือ

  1. การบริการที่ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนทางธุรกิจ หัวใจหลักอยู่ที่การดำเนินการเหล่านั้นเกิดจากความเอาใจใส่ ปรารถนาการเป็นผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่น ด้วยความรู้สึกเอื้ออาทร มีน้ำใจไมตรี อยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นสมประสงค์ในสิ่งที่ต้องการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจาก “ความสุขใจที่เห็นคนที่เรารักมีความสุข” การบริการแนวนี้มีความเป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ แต่แน่นอน แม้ไม่ใช่ธุรกิจแต่ก็มีการลงทุน ลงแรงกาย แรงใจ และบางครั้งแม้แต่แรงทรัพย์ที่มุ่งทำเพื่อคนอื่นล้วนๆ
  2. การบริการที่หวังผลตอบแทนทางธุรกิจ หรือเรียกว่า ธุรกิจการบริการ ไม่มีตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ แต่อาศัยธรรมชาติของมนุษย์ที่อยากได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้อื่น เพื่อก่อให้เกิดความสุขไม่ว่าจะเป็นในด้านความสนุกสนาน ความบันเทิง ความสวยงาม สุขภาพแข็งแรง ธุรกิจการบริการจึงคิดต่อยอดจากความต้องการของมนุษย์ กลายมาเป็น ธุรกิจการท่องเที่ยว รักษาพยาบาล คมนาคมขนส่ง สื่อสาร ความงาม สุขภาพ การศึกษา บันเทิง สปา ลดความอ้วน ฯลฯ นั้นเอง

   เราต้องการเป็นผู้ร่วมธุรกิจที่ดีกับคุณ ด้วยการจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้ โดยตรง

 

งานบริการของเรามีดังนี้

  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น
  • งานบำรุงรักษา, ซ่อมแซมระบบทำความร้อน-ความเย็น เช่น ตรวจสอบการทำงานของระบบ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรซเซอร์, งานพันมอเตอร์คอมเพรซเซอร์ และอื่นๆ
  • งานล้างทำความสะอาด, ซ่อมแซม, ปรับเปลี่ยน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น ทุกชนิดและทุกแบรนด เช่น ล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนปะเก็นของตัวแลกเปลี่ยน ความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลท
  • ให้บริการทั้งที่หน้างานและที่โรงงานของเรา

ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับการบริการ

 

   การให้บริการเป็นงานที่ล่อแหลม ทำดีก็เสมอตัวผิดพลาดก็ได้รับคำตำหนิจึงเป็นงานที่ต้องการความรับผิดชอบสูง และมีจิตใจหนักแน่น ผู้ซึ่งทำงานบริการแล้วเกิดผิดพลาด บางคนก็เสียอกเสียใจ ตีอกชกหัว ฟูมฟายน้ำตา แต่กลับกัน ผู้ซึ่งไม่มีความรับผิดชอบมักกล่าวโทษผู้อื่นป้ายความผิดให้คนต่าง ๆ แม้แต่ผู้มารับบริการ เป็นเรื่องการหาแพะรับบาปหรือหาเหตุผลมากล่าวอ้างต่าง ๆ นานาให้พ้นไปจากความรับผิดชอบของตน วิธีการให้บริการอันจะทำให้ผู้รับบริการพอใจ จะต้องรู้ความคาดหวังของเขา และปฏิบัติตามความคาดหวังเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย เครื่องทำน้ำเย็นตู้ปลาทะเล ๆ เพราะการปฏิบัติด้วยกาย วาจา ใจ ต่อคนต่าง ๆ ให้สามารถสนองความต้องการของผู้รับบริการแต่ละประเภท ทุกระดับย่อม

มีความยากลำบาก การที่จะให้บริการเป็นที่พอใจของทุก ๆ คนดูจะเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ แต่ก็ไม่พ้นวิสัยที่จะทำให้คนส่วนใหญ่พึงพอใจ หากเรามีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอยู่เสมอ

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpocketpages.com

 


บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนำความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น เครื่องทำความเย็น ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล รวมไปถึงระบบทำความเย็น และ ทำความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ประหยัดพลังงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับพัฒนาประเทศต่อไป

บริษัท รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นทุกชนิด เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นแบบแผ่น,แบบท่อไทเทเนี่ยม,แบบท่อในท่อ และแบบท่อในถัง,เครื่องชิลเลอร์ (ชุดทำน้ำหล่อเย็น), ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน), เครื่องผลิตน้ำแข็ง, ระบบทำความเย็น, ห้องเย็น,ระบบทำความเย็นตู้ปลาทะเล, เครื่องทำน้ำเย็นตู้ปลาทะเล, เครื่องแลกเปลี่ยนความเย็นไทเทเนี่ยม, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนี่ยม, ขดไทเทเนียม, เครื่องทำน้ำเย็นผักไฮโดรโปนิกส์

สินค้าของเราให้ความสำคัญในเรื่องการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อม และทีมงานของเรามีความยินดีที่จะให้ข้อมูลสินค้า และการเลือกใช้งานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการใช้งานของท่าน

บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ท่าน ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความตั้งใจที่จะบริการให้ดีที่สุด ภายใต้นโยบาย

 

"เทมป์เมกเกอร์ ตั้งใจบริการทุกงานเครื่องแลกเปลี่ยน"
Temp Maker All Solutions Of Heat Exchanger

 

สนใจติดต่อ
เทมป์เมกเกอร์ บจก.
ที่อยู่ : 46,48 ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2450 3881
เบอร์โทรสาร : +66 2450 3880
E-mail : tempmaker@hotmail.com
เว็บไซต์ : tempmaker.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.tempmaker.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นแบบแผ่น”

Leave a Reply

Gravatar